The Object-Oriented Programming Language RubyDe Nederlandse Ruby Homepage
3. Ruby installeren3.1 Onder welke operating systems draait Ruby?

Ruby is ontwikkeld onder Linux, en is geschreven in C. Het draait onder UNIX, DOS, Windows 95/98/NT/2000, Mac OSX, BeOS, Amiga, Acorn Risc OS en OS/2.

H. Morita merkt op:

Er is een MacOS (geen X) port van Ruby, door Hisakuni Fujimoto beschikbaar op http://www.imasy.or.jp/~hisa/ruby/macruby.html. Het is echter gebaseerd op Ruby 1.1b7, en is niet meer ge-update sinds December 1999. Het is nog erg experimenteel. het kan crashen en laat het OS soms vastslaan, zelfs met de voorbeeld scripts uit de Ruby distributie. (Klinkt leuk ;-).

Rob weet te vertellen dat Ruby 1.6.4 for OS/2 gevonden kan worden op http://www.aminet.org/systems/os2/dev/misc/.

Chris Gehlker zegt dat er een voor-gecompileerde binary van Ruby for Max OS X 10.* te vinden is op http://www.apple.com/downloads/macosx/unix_apps_utilities/rubyprogramminglanguage.html.

3.2 Waar vind ik de Ruby source code?

De laatste versie van Ruby can be gedownload worden van: http://www.ruby-lang.org/en/download.html Mirror sites worden ook op deze pagina vermeld.

Ook is er op deze pagina een link naar het nightly snapshot uit de development tree.

3.3 Hoe kom ik bij de development source tree?

Als je een CVS client hebt kan je een check out doen uit de current source tree door:

   
% cvs -d :pserver:anonymous@cvs.netlab.co.jp:/home/cvs login
(Logging in to anonymous@cvs.netlab.co.jp)
CVS password: guest
% cvs -d :pserver:anonymous@cvs.netlab.co.jp:/home/cvs co ruby

Heb je geen CVS dan kan je een nightly snapshot van de development source krijgen op ftp://ftp.netlab.co.jp/pub/lang/ruby/snapshot.tar.gz.

3.4 Hoe compileer ik Ruby?

Onder Linux gebruikt Ruby het autoconf systeem om de build environment te configureren. Het is niet nodig om zelf autoconf te draaien om Ruby vanuit een distributie te compileren.. Gebruik de volgende commando's:

   
% ./configure [configure options]
% make
% make test
% make install

Je moet superuser privileges hebben om Ruby te installeren als je default locatie (/usr/local) niet wijzigd. Een volledige lijst met configuratie opties krijg je door:

   
% ./configure --help

Als je vanuit het CVS archief werkt,kan het zijn dat je autoconf moet runnen voordat je configure draait.

3.5 **Changed** Hoe maak ik Ruby duidelijk waar mijn libraries zijn?

Op sommige systemen is het mogelijk dat het build proces er niet in slaagt om de libraries te vinden die gebruikt worden door de extension modules (bijvoorbeeld de dbm libraries).

Je kan Ruby vertellen waar de libraries te vinden zijn door gebruik te maken van de options van configure. Uit [ruby-talk:5041]:

   
 ./configure --with-xxx-yyy=DIR

waar xxx ofwel is:

   
 opt      extra software path in general
dbm path for dbm library
gdbm path for gdbm library
x11 ...for X11..
tk ...for Tk...
tcl ...for Tcl...

en  yyy:

   
 dir      specifies -I DIR/include -L DIR/lib
include specifies -I DIR
lib specifies -L DIR

Onder HP-UX kunnen er problemen zijn bij het builden met gcc. Gebruik in plaats daarvan de native compiler. Watanabe Tetsuya raad aan:

   
 CC="cc -Ae" CFLAGS=-O ./configure --prefix=/opt/gnu

Er kunnen ook problemen zijn met HP's native sed. Hij raad aan de het GNU equivalent te installeren.

3.6 Zijn er voor-gecompileerde binaries beschikbaar?

Een enkele download met alles erin wat nodig is om Ruby onder diverse Windows varianten te draaien is beschikbaar op RubyCentral's One-click Windows installer. Deze installatie gebruikt cygwin en bevat Tk ondersteuning.

Wil je andere installatie opties dan zijn voor-gecompileerde binaries voor Windows ook beschikbaar op http://www.os.rim.or.jp/~eban/. Als je het ruby-1.x.y-yyyymmdd-i386-cygwin.tar.gz package (wat een goede keus is) download,moet je ook de cygwin DLL downloaden. Deze vindt je op de zelfde pagina.

Reuben Thomas schrijft:

Je kan doorgeven dat er een port is naar Acorn RISC OS, momenteel van versie 1.4.3. Ik heb de port gemaakt maar ik heb geen plannen om het te onderhouden. Ik heb matz de patches gestuurd dus het zou kunnen dat ook nieuwere versies gecompileerd kunnen worden.

Ik heb een binary distribution van versie 1.4.3 voor de Acorn beschikbaar op http://www.cl.cam.ac.uk/users/rrt1001/ruby.zip.

3.7 Wat is al dat 'cygwin', 'mingw', and 'djgpp' gedoe?

Ruby is geschreven om gebruik te maken van de vele mogelijkheden van de Unix omgeving. Helaas mist Windows sommige van deze mogelijkheden en implementeerd ze andere weer op een afwijkende manier. Er is daarom een laag nodig die Unix- naar Windows-functionaliteit omzet om Ruby onder Windows te kunnen draaien.

Je kan diverse verschillende versies van de Ruby executable vinden die ieder gebruikmaken van een andere mapping layer.

De rbdj versie is een stand-alone versie van de Windows binary van Ruby. Het gebruikt de DJ Delorie tools ( http://www.delorie.com).

De rbcw versie is een Windows binary van Ruby die de cygwin library nodig heeft, beschikbaar op http://www.cygwin.com of van de Ruby download pages. Cygwin is zowel een emulatie laag als een verzameling utilities oorspronkelijk uitgebracht door Cygnus Solutions (nu onderdeel van Redhat). De Cygwin versie van Ruby heeft waarschijnlijk de meest volledige feature set onder Windows, zodat de meeste programmeurs deze versie zullen willen gebruiken.

Om de rbwc versie te kunnen gebruiken moet eerst de cygwin .dll apart geïnstalleerd worden. Als cygwin op je computer is gïnstalleerd moet cygwin1.dll (te vinden in de bin subdirectory van de cygwin distributie) gekopieerd worden naar de Windows\System32 directory.

Met dank aan Anders Schneiderman voor de basis van deze beschrijving

3.8 Waarom werkt Tk graphics niet onder Windows?

 1. Is Tk correct geïnstalleerd op je Windows PC? Ga naar http://dev.scriptics.com/software/tcltk/ voor een voor-gecompileerde binary van de Tcl/Tk distributie.
 2. Verwijzen de environment variables TCL_LIBRARY en TK_LIBRARY naar de directories met tcl en tk?
 3. Staat de tk library in je path?